Använder du Excel som analysverktyg?


För många är idag Excel det största verktyget för att analysera data och ta fram rapporter.

Vi på DH Solutions har lång erfarenhet av Excel och erbjuder utbildningar i Excel men även att lära Excelanvändare komma igång med Microsofts nya verktyg Power BI som är en del av Office365.

Power BI är ett nytt verktyg från Microsoft för analyser som med enkla visuella översikter hjälper dig att hänga med, upptäcka och utnyttja trender och driva verksamheten framåt. Den använder känd funktionalitet från Excel och lägger till ytterligare möjligheter speciellt inriktad mot analyser. Med Power BI får du ett lättanvänt verktyg där du och dina kollegor enkelt kan skapa, redigera och dela instrumentpaneler för att se var det behövs åtgärder i företaget.
Verktyget kan hämta och importera data från olika datakällor, samt från webben, exempelvis SCB.

  • Lätt att komma igång
  • Snabbt och effektivt
  • Skapa egna rapporter och dashboard
  • Användbarhet och användarvänligt
  • Visualisering med ex diagram, karta samt anpassade Appar

Excelutbildning
För att kunna utnyttja Excel mer effektivt så erbjuder vi även olika utbildningar för de vanligaste funktionerna och för olika kunskapsnivåer. Vi skräddarsyr även utbildningar som anpassas efter de kunskaper som behövs för att komma vidare med Excel inom organisationen eller företaget.

För datum och kursinnehåll se våra utbildningsschema

Vill du veta mer om Power BI eller någon av våra Excelutbildningar.
Kontakta Helena Eriksson, tel 035-17 91 07 eller helena.eriksson@dhsolutions.se


 

Live Chat Software